петък, 17 март 2017 г.

Благотворителната изложба „Истинското лице на насилието“ гостува в Ямбол


Читалище „Умение-2003“ и Читалище „Диана-1944“ подкрепиха програмите на Български фонд за жените за превенция и преодоляване на насилието, основано на пола, като откриха в Ямбол благотворителната изложба „Истинското лице на насилието“. Тя е създадена по повод Международната кампания на ООН за 16 дни на активизъм и борба с насилието над жени и домашното насилие и досега е гостувала в Разград, Пловдив, Шумен и Карлово. Резултат е от поканата на Български фонд за жените към художници, илюстратори и дизайнери да изобразят лицето на насилието, без да използват жените-жертви като манекени, вследствие на кото са получени 19 въздействащи визии от 13 автори.
„Противно на разпространеното схващане, насилието не е изолирано и характерно за определени региони или социални групи. То присъства навсякъде. В България над един милион българки или една от четири жени е жертва на психически, икономически, сексуален и/или физически тормоз зад стените на дома си. Вярваме, че трябва да бъде проведен разговор за проблема с домашното насилие и насилието над жени по един нов начин и искаме да провокираме този разговор чрез изкуството. Защото изкуството има силата и средствата да счупи досегашния фокус върху жертвата, да смени перспективата и да заговори за виновника по нов начин. Надяваме се и да окуражим жертвите да признаят какво преживяват пред себе си и околните, вместо да изпитват вина и срам, и да потърсят помощ“, категорична е Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на Българския фонд за жените.
Изложбата е благотворителна и всеки в Ямбол има възможност до 25 март 2016 г., ако харесва интерпретациите на визуалните артисти, да избере визия и направи дарение, с което да подкрепи програмите на Български фонд за жените за превенция на домашното насилие и в помощ на жените и децата, пострадали от него. Визуалните послания срещу насилието можете да разгледате в сградата на Читалище „Диана-1944“ на ул. „Йордан Йовков“ /Парахода/.
В случай, че направите дарение от 20 и повече лева, от БФЖ ще Ви се отблагодарят с тениска, торбичка или постер с избрана от Вас илюстрация. Даренията се събират чрез доброволците на Читалище „Умение-2003“, а могат да се приведат и директно на Българския фонд за жените:  чрез електронната форма за дарения на сайта https://bgfundforwomen.org или по банков път: Фондация „Български фонд за жените”
Уникредит Булбанк, BIC: UNCRBGSF
BGN IBAN: BG59 UNCR 7630 1076 5708 47
EUR IBAN: BG94 UNCR 7000 1522 4467 46
USD IBAN: BG86 UNCR 7630 1175 6331 63
За повече информация в Ямбол: 046/910 868 и 0893219069 Дияна Бончева, Читалище „Умение-2003“

Директна връзка с Българския фонд за жените: 02 986 47 10, Гергана Куцева

вторник, 28 февруари 2017 г.

Ковачницата за младежка активност става постоянна форма към Читалище „Умение-2003“

 Доброволчеството не само създава удовлетворение, че помагаш, но те и учи, че не трябва да се оплакваш от дребните житейски проблеми. Това беше изводът на новопривлечените по проект „Ковачница за младежка активност“ доброволци към Читалище „Умение-2003“ след посещението им в Защитеното жилище в Дома за възпитание на умствено изостанали жени в село Малко Шарково преди Сирни Заговезни. Идеята да доставят малко радост на болните жени за Баба Марта се роди от самите млади хора по време на обучението им в Националния учебен център на БЧК, без дори да подозират какви майсторки са обитателките на Защитеното жилище. Заедно с младежите те изработиха кукли Баба Марта и около 200 мартеници, които ще подарят за Първомартенския празник на всички жени в Дома, в това число и на персонала и гостите.

вторник, 14 февруари 2017 г.

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
       
НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕ „УМЕНИЕ-2003“ – гр. Ямбол

на основание чл. 15 от ЗНЧ, чл.26 ЗЮЛНЦ , чл.17 от Устава на Сдружението и Протокол№1на Читалищното настоятелство  свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на 28.02.2017 г. в  залата на ул. „Търговска” № 2 гр. Ямбол от 16.00 ч.  при следния

Д Н Е В Е Н   РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището за периода януари –декември 2016 г.
2. Отчетен доклад на проверителната комисия за изразходените бюджетни средства по параграфи  за същия период.
3. Приемане на бюджета на читалището за 2017 г.
            4. Разни
Настоящата покана се връчва на членовете на Читалище „Умение-2003“ срещу подпис и се залепя на вратата на читалището и други общодостъпни места в община Ямбол в срок до 12.02.2017 г.


При липса на кворум, на основание чл.15 ал.3 изр.2 от Закона за народните читалища и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по късно на същата дата и място при същия дневен ред.

понеделник, 13 февруари 2017 г.

Младежи усвояват професия „доброволец“

Предимствата на доброволчеството, правата и отговорностите на хората, които го практикуват, както и рисковете, на които те се излагат, бяха в основата на дискусиите по време на двудневното обучение за млади доброволци, което проведе Читалище „Умение-2003“ в базата на Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. Инициативата стана възможна благодарение на проекта „Ковачница за младежка активност“, който се изпълнява от читалището се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.
17 младежи от област Ямбол, подбрани след проведени информационни срещи в региона, бяха обучени от представители на БМЧК-София и от заместник-директора на учебния център Огнян Иванов в оказване на първа долекарска помощ на работното място и в кризисни ситуации, а чрез симулатора за земетресения имаха възможност да си направят самооценка на уменията за управление на стреса. Придобитите способности са документирани със Сертификати по първа помощ на НУЦ на БЧК и с Доброволчески книжки, издадени от Читалище „Умение-2003“. Младежите получиха и мини-аптечки, които ще използват в следващи инициативи на читалището.    
Планирането, подготовката и реализацията на доброволческа инициатива и на онлайн-кампания бяха темите на екипната работа между участниците в обучението. Първите доброволчески инициативи, които те ще реализират до края на февруари, са насочени към хората с увреждания и самотните стари хора. Но преди това младите доброволци ще се представят като екип на 22 февруари по време на карнавалното шествие на кукери и маскирани, което предхожда фестивала „Кукерландия“ в Ямбол.       
Пълният албум от обучението в страницата на проект "Ковачница за младежка активност" във Фейсбук.