събота, 31 март 2012 г.

Конкурс „Смях в рисунки” за 1 април


Рисунката на Галин Иванов

Конкурс „Смях в рисунки” проведе Народно читалище „Умение-2003”. Конкурсът е посветен на 1 април – Деня на шегата и в него участваха младежи от клубните форми на читалището и средни училища от Ямбол.
На първо място читалищното настоятелство класира рисунката на Галин Красимиров Иванов, 11 клас в ПТГ „Иван Райнов” – Ямбол. Награди получиха също Станимира Колева и Джулия Георгиева от клуб „Сръчни ръце”.
Наградите бяха осигурени от НЧ „Умение-2003”. 

четвъртък, 15 март 2012 г.

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЯЙЦАТА, ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И СИЛАТА НА ПОРТФЕЙЛА


15 март световен ден на потребителя


Преди дни аграрният министър Мирослав Найденов обеща цените на яйцата да бъдат „натиснати” надолу.  Производителите обаче заявиха, че по този начин губят. От месеци наред потребители стачкуват срещу високите цени на горивата. Роптаем срещу високите цени на водата, на електричеството, но какво от това?  

Има Закон за защита на потребителя, но потребителите реално са принудени сами да защигават правата си, защото:  
·                    Държавната администрация по защита на потребителите все още не се ползва с онзи авторитет и респект, които да доведат до задължителното предварително консултиране с тях на имащите отношение към потребителите законопроекти и политики.
·                    Държавата първа трябва да даде пример за уреждането на едни равноправни отношения потребители – „монополисти” и доставчици на обществени услуги. Не може държавата, от една страна, да утвърждава със специален закон защитата на потребителя, а от друга – да нехае при системното нарушаване на потребителските права от държавните и частни монополисти.
·                    Не е създаден орган за надзор на пазара и защита на потребителите, който да упражнява координираща роля между звената на контролните органи, между тези звена, общинската и митническата администрация, патентното ведомство, полицията и др. В правомощията на този орган трябва да бъдат също връзките с обществените органи за защита на потребителите, за да се извлекат взаимни ползи чрез двупосочно сигнализиране при появата на опасни стоки на пазара и при други нарушения на законодателството в тази област.

Като общество, развиващо се по правилата на европейските стандарти, неизбежно  доходите на хората ще се увеличават. И тук се налага необходимостта  държавата да поеме своите отговорности.
Време е българските потребители да повярват в силата си. А те владеят силата на портфейла си – втори път те биха могли и да не ползват услугите на даден търговец или производител. Ние сме убедени, че създаването на доминираща атмосфера на непримиримост към нелоялните търговски практики и монополизъм ще доведе до промяната в съзнанието на търговци и производители.