понеделник, 17 февруари 2014 г.

Проведе се обучение “Моята кариера”

Своя фирма за изкуство и идеи създадоха неформално младите хора по време на обучението „Моята кариера”. Разпределянето на постовете и отговорностите в нея беше извършено на конкурсен принцип, като за целта младежите трябваше да попълнят собственоръчно автобиография в европейски формат, да се явят на интервю пред двама изключително недоверчиви към доброволческия опит изпитващи. На въпроси от рода „Защо смяташ, че като си събирала доброволно отпадъци в Градския парк ще се справиш с работата в офиса?” и „Как в Доброволческата работилница оцениха, че имаш креативно мислене?” беше подложена дори кандидатката за чистачка.
По време на обучението лекторът Калоян Калиманов представи пред младите хора възможностите за повишаване на тяхната квалификация по програма „Младежка гаранция”, схемите „Ново начало”, „Аз мога повече”, „Развитие”, „Подкрепа за заетост” и др. Обсъдени бяха и изискванията за обучение като чирак, съгласно Закона на занаятите. В дискусията младите хора сами стигнаха до извода, че работодателите не са благодетели, пред които чинопоклонически трябва да свеждаме глави. Трудовите отношения са от двустранна изгода и в този смисъл двете страни  са равноправни. Затова още при избора на дадена позиция, трябва добре да проучим фирмата и нейната политика за кариерно развитие на служителите. Не си струва да кандидатстваме за работа при мениджър, който не търси мислещи работници, а хора-машини.