Връзка с нас

Председател на читалището

Петьо Анастасов
Секретар
Мариана Ангелова
Адрес: ул. Добри войвода 34
8600 гр. Ямбол
Телефон:  0894639344, 0888270627
Ел.поща: umenie2003@gmail.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар