четвъртък, 23 юли 2020 г.

Нов дом за читалище „Умение-2003“ в Ямбол


Читалище „Умение-2003“ – Ямбол ще се нанесе в нов дом, благодарение на екипа на кмета Валентин Ревански и общинските съветници от всички групи. С 30 гласа „за“ съветниците подкрепиха на днешното си заседание молбата на 154 членове на читалището, за дейността му да бъде предоставен безвъзмездно свободен имот в бившата детска градина в к-с „Златен рог“ 2.
До янури 2017 г. читалище „Умение-2003“ ползваше общински имот на ул. „Ал. Стамболийски“ 14, но бившият кмет прекрати еднолично договора с мотив, че сградата е включена в Програмата за продажба на общински имоти. Изпратените заявления от членовете на читалището за предоставянето на друг общински имот, не срещнаха подкрепа от страна на бившето общинско ръководство. 
В продължение на 3 години дейността на клубовете беше затруднена, тъй като те трябваше да работят в домовете на ръководителите на самите клубове.
Независимо от това НЧ „Умение-2003“ продължи да развива и обогатява своята дейност. Привлече нови членове, разви нови кръжочни и клубни форми. А наред с това разшири и своята дейност чрез Семеен център „Дворец на здравето“. Това не е лечебно заведение, а обобщаващо име на дейностите, които и читалището развива, но досега в недостатъчен обем, поради липсата на сграда. В екипа има музикален педагог, дърворезбар, педагог по приложни изкуства, кинезитерапевт, логопед, психолог, обучител по петанк, обучител по боче, които са обучени да работят с деца и младежи с хиперактивност, увреждания и други специални образователни потребности. Средства за дейността на „Двореца на здравето“ се набират чрез кампанията „България дарява“, целеви дарения предоставиха също „Сорт комерс“ и „ЕСО“ЕАД.    
В новия дом на читалището в к-с „Златен рог“ ще бъдат обособени още репетиционна за музикалните и танцови състави, библиотека и помещения за клубовете, в това число Доброволческа работиница за идеи и изкуство с ателиета по дърворезба, по изработка на сувенири, играчки и други, компютърна зала с Потребитески онлайн-център „Умение“.
Помещенията, които се предоставят с днешното решение на Общински съвет-Ямбол, не са използвани от години и се нуждаят от ремонт на тоалетни, на ел.инсталация, въобще цялостно обновяване. Но членовете на читалище „Умение-2003“ обединяват усилията си под мотото: „ОТ НАС ЗАВИСИ: НАШИЯ ОБЩ ДОМ“. Това е и посланието им по кампанията на гражданско обединение „Равни БГ“, в което НЧ „Умение-2003“ е учредител заедно с Български фонд на жените и още 28 организации от страната. А за материали, необходими за ремонта на новия дом на читалището по проекта „Адресиране на свиващото се пространство за гражданския сектор в България чрез гражданско обединение „Равни БГ“, финансиран от CIVITATES, вече са осигурени 3000 лв. НЧ „Умение-2003“ продължава да набира дарения, за да превърне новия си дом в един наистина прекрасен център на културата в к-с „Златен рог“ 2.   

вторник, 3 март 2020 г.

Улици в Ямбол бяха закичени с цветя и паметки за герои на 3 март


„Да се знае и помни!“ Под това мото премина инициативата на читалище „Умение-2003“ в Ямбол по повод Националния празник на България. „Това е идея, която членовете на читалището дадоха на последното ни Общо събрание и е спонтанно продължение на проявите, организирани от Община Ямбол за 142-рата годишнина от Освобождението на Родината ни.“, коментира председателят читалището Петьо Анастасов.
38 са улиците в Ямбол, които носят имена на хайдути, опълченци, борци за църковна и национална независимост – хора, отдали живота си за Освобождението на България от турско робство, които получиха своя Поклон от членове на читалище „Умение-2003“ на 3-ти март. Има и герои със значителни заслуги към Освобождението на България и развитието на града, за които не си спомняме дори по табелките на улиците, коментираха младите хора от клубовете „Ямболски адети“ и „Интерактивни  медии“ към читалище „Умение-2003“, чиято е инициативата за пантеонното отбелязване на 3 март в Ямбол. Те вече обмислят и идеи как да „запечатат“ по-силно имената на хората, допринесли за днешния Ямбол в паметта на поколенията.
А имената, които днес получиха своето поклонение от членовете на читалище „Умение-2003“    са: 
1. ДОБРИ ВОЙВОДА – байрактар на Трифон войвода, участник в четата на Вълчан войвода, един от участниците в Странджанската буна от 1802 г., войвода на чета от 70 юнака между 1821-1828 г., ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
2. АТАНАС КРАТУНОВ - един от основателите на Ямболския революционен комитет 1873 година, участник в четата на Стоил войвода по време на Априлското въстание в Сливенския Балкан. Обесен заедно със Захари Величков на 28 юни 1876 г. в Одрин, на 24-годишна възраст. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
3. ЖЕКО АНДРЕЕВ СЪРТМАДЖЕВ– знаменосец на ямболските четници, които се присъединяват към четата на Стоил войвода по време на Априлското въстание. След боевете при с. Нейково е предаден и заловен от турците. Обесен е заедно с Георги Дражев в Ямбол на 29.06.1876 г. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
4. НЕОФИТ БОЗВЕЛИ - наричан също Неофит Хиленда̀рец, е български духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през Възраждането. Роден през 1785 година в Котел. Бащиното му име е Петров, а прозвището Бозвели, с което остава и до ден днешен в историята, означава на турски „необуздан“. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
5. АЛЕКСАНДЪР БОГОРИДИ  - след Берлинския договор поема управлението на Източна Румелия. На церемонията по прочитането на фермана не носи фес, а астраганен калпак, и „пропуска” да издигне турското знаме. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
6. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ - Участник в борбата за църковна независимост и новобългарска просвета. От септември 1857 до април 1861 година учителства в Ямбол като главен учител. Реформира образованието в града, утвърждава българския език като основен предмет в ямболското училище и въвежда изучаването на руски език. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
7. РАДИ КОЛЕСОВ -  Участник в Дядо Николовото въстание 1855 г.,  един от водачите на борбата за църковна независимост в Ямбол, от учредителите на първото в Ямбол “Благодетелно българско читалище”, което е служило и за прикритие на революционния комитет. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
8. АТАНАС  КОЖУХАРОВ - Активен участник в църковните и политическите борби на народа. Представител на редовните годишни законодателни сесии в Пловдив, когато градът е в границите на Източна Румелия. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
9.  ГЕОРГИ ГАРАБЧИ ВОЙВОДА – държал тираните в страх от Бургас до Лозенград, Одрин и Ямбол, Свиленград до Стара Загора и до Карнобат. Закрилял сиромасите без разлика за вяра и етнос. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
10. ГЕНЕРАЛ СТЕЛИЯН КОВАЧЕВ- роден в Ямбол, участник в местния революционен комитет, където помага на Георги Дражев, като се занимава с кореспонденцията на комитета. Участник в трите последвали войни. Любопитна подробност от битието на семейството на генерала е отказа му към Кемал Ататюрк / „бащата” на турската революция/ да му даде дъщеря си Мити за съпруга. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
11. ИНДЖЕ ВОЙВОДА – За откъсването му от еничарството заслуга имат предците на легендарния Стефан Караджа - родовете Узунниколови от Караджово и Бинбелови от Факия, които организират Странджанската буна през 1802 г., станала повод и за Караевренската трагедия впоследствие. Индже войвода обединява хайдушките чети от Югоизточна България. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
12. ПАНАЙОТ ВОЛОВ – Той е сред инициаторите, учредителите и главните дейци на Гюргевския революционен комитет и на Априлското въстание (1876). При избухване на въстанието е в Панагюрище и заедно с другите апостоли вдига населението на бунт. Формира чета, с която обикаля района на Копривщица, Карлово, Клисура и др. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
13. БУДАК СТОЯН ВОЙВОДА  - Благодарение на него и съвременниците му – патриоти, фактически още през лятото на 1829 г. турската власт била отхвърлена в Ямбол, Сливен, в много краища на Тракия от Лозенградско и Созополско до Тополовградско и най-вече в Странджа и Сакар. Всички християни и останалите тук-там мюсюлмански жители престанали да плащат данъци, да се явяват в определени дни за ангария във владенията на местните управници и т.н. Четите на Будак Стоян войвода и Гълъб войвода, на Петър войвода и Бойчо войвода кръстосвали Странджа и Сакар надлъж и шир. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
14. ЗАХАРИЙ ВЕЛИЧКОВ „Братя, време е да мрем за отечеството. Нека си подадем ръка и всички задружно, когато дойде часът, да въстанем и смажем нашия тиранин. Ние сме потомци на страшния Крум, нас ни е кърмила майка българка и в жилите ни тече българска кръв”. Това са думи на Захари Величков при учредяването на тайния революционен комитет в дома на Георги Дражев на 6 май (23 април по стар стил) 1873 г. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
15. СТОИЛ ВОЙВОДА – апостол на Иларион Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на Априлското въстание през 1876 г., в която взема участие и четата на Георги Дражев. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
16. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ – Вярвал е е, че един ден България ще празнува Освобождението, защото по времето на този пълен апокалипсис през юли 1393 г., когато в продължение на шест месеца всеки ден турците са атакували Велико Търново и по-специално Царевец, той пренася цялата тогавашна библиотека на българското царство и на патриаршията в църквата „Св. Петър и Павел” и я вгражда в едно тайно помещение, тоест той е убеден  в това, че един ден свободни българи ще се доберат до тази библиотека. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
17. ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ -  Водач на Втори Сливенски революционен окръг по време на Априлиското въстание. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
18. КОСТА ВОЙВОДА –Панайот Хитов признава, че от него се е учил на хайдутлък.  ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
19. ГЕОРГИ ДРАЖЕВ, БАЩА МУ ДРАЖА ГЕОРГИЕВ, МАЙКА МУ  ЕКАТЕРИНА ДРАЖЕВА /БЕЛЕВА/, БРАТЯТА МУ И СЕСТРИТЕ – В къщата на Дражо и Екатерина хаджи Георгиеви тайни събрания организират Георги Сава Раковски, Стефан Стамболов, Георги Икономов, Иларион Драгостинов и др. Дражо хаджи Георгиев е сред ямболските дейци, които водят борбата за църковна независимост тук, както и за прогонването на гръцкия владика от Ямбол. В неговия дом синът му – Георги Дражев, създава Тайния революционен комитет за подготовката на Априлското въстание. Ставри Дражев, е  този, който води митинга пред Безистена след Съединението през 1885 г.  ГЕРОИ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!    
20. ФИЛИП ТОТЮ – хайдутин в четите на Бойчо войвода, П. Чернев, Ст. Люцканов Попов, Жельо войвода от Ямбол. Води дружина из Стара планина, участник  във Втора българска легия, под ръководството на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
21. КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА – Наследниците на преселниците от Беломорска Тракия  го почитат и до днес като свой закрилник. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
22. ЗАХАРИ СТОЯНОВ Един от ръководителите на IV-ти Пловдивски революционен окръг по време на Априлското въстание (1876). От самото начало на въстанието става част от Хвърковатата чета на Бенковски. При Режима на пълномощията е служител в Дирекцията на правосъдието на Източна Румелия (1882 – 1885). Оглавява Българския таен централен революционен комитет, който организира съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885).  ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
23. АНГЕЛ КЪНЧЕВ - Деен участник в националнореволюционното движение, помощник на Васил Левски. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
24. АНТИМ I – На 16 февруари (28 февруари нов стил) 1872 г. е избран за екзарх на Българската екзархия. След Априлското въстание прави всичко възможно, за да бъдат запознати международната общественост и чуждите дипломати в Цариград за извършените от турците произволи и жестокости при потушаването на въстанието. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
25. ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ – сред учредителите на Българската екзархия. Той е и главен управител на Източна Румелия от 1884 до Съединението през 1885 година. Гаврил Кръстевич има огромна заслуга и за султанския ферман от 28 февруари 1870 г., с който се учредява и признава от османското правителство независимата българска църква. Знаел е за подготвяното Съединение между Княжество България и Източна Румелия, на която е главен управител, можел е да упражни насилие, но за негова чест, не си оцапва ръцете с кръв, защото, както казва самият той: „Аз знаех и ценях общонародното желание за присъединението към българското княжество...делото беше народно“.     ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
26. СТЕФАН КАРАДЖА – Наследник е на Вълчан войвода и Никола Узунниколов, както и на легендарния Момчил войвода. През 1802 г. неговите дядовци организират Странджанската буна в Стефан Караджово. Самият Стефан Караджа е сред първите доброволци в организираните от Раковски Първа и Втора българска легия. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
27. ПАНАЙОТ ХИТОВ – Неговата дружина е сред най-активните в Югоизточна България. При него хайдутстват Хаджи Димитър, Стоян Папазов, Дядо Желю от Ямбол. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
28. СТРАХИЛ ВОЙВОДА – Един от най-личните българи, който се отзовава на призива на австрийската армия за съвместна борба против поробителя, е Страхил. На 20 март 1690 г. четата му се нахвърлила върху врага, избила множество мюсюлмани, нанесли много щети в града и взели голям брой роби. Последни проучвания дават основание да се вярва, че в началото на 18 век Страхил войвода се установява с четата си в Странджа. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
29. ЖЕЛЬО ВОЙВОДА – Хайдутин в четите на Димитър Калъчлията,  Панайот Хитов. Участва в три войни: Сръбско-турската война (1876), Руско-турската война (1877-1878) и Сръбско-българската война (1885).ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
30. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - През 1858 г. Раковски гостува в дома на Дражо хаджи Георгиев в Ямбол и така успява да запали местните в борбата за просвета и за премахването на гръцкия език от църквата и училищата, както и за основаване на читалище, че после те организират изгонването на владиката от Ямбол.
Георги Раковски е първият идеолог и организатор на националноосвободителното движение в България и е негов ръководител през първите десет години. Идеен вдъхновител на четническото движение. Неговият богат опит и теоретична дейност са използвани от следващото поколение български революционери в лицето на Васил Левски и водачите на Априлското въстание от 1876 година. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
31. КАРА КОЛЬО – е роден в село Омарчево, край Нова Загора, но действал в Странджа-Сакар заедно с Вълчан войвода и Добри байрактар /войвода/. На него дължим завръщането на Индже войвода от еничарството към закрилата на народа. През 1802 г., заедно с Вълчан войвода, Добри войвода, Никола Узунниколов и други, Кара Кольо взема участие в Странджанската буна. Неговата задача е особено важна. За да скара Индже войвода с кърджалиите, убива тайно двама от неговите приятели, разхвърлят труповете им край Караеврен, а вината да прехвърлят на владетеля Юмер Драза. Планът се оказал сполучлив, защото Индже наистина се скарал с кърджалиите. Вероятно не е узнал истината, защото Кара Кольо му става един от най-доверените хора и байрактар на четата. Двамата дават живота си във въстанието в Дунавските княжества от 1821 г. като хилядници, с надежда, че предвожданите от гърка Александър Ипсиланти – тогава генерал-майор в Руската императорска войска, въстаници във Влашко и Молдова, ще подкрепят и бунтовниците в България. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
32. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ  Заради изразените в труда му „История славяноболгарская“ идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ е признат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година.  ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
33. ИВАН И СТИЛЯНА ПАРАСКЕВОВИ – Националният ни трибагреник за пръв път е узаконен от Учредителното събрание във Велико Търново на 26 март 1879 г. Според историческите данни, изборът и редът на цветовете на националното ни знаме се свързва с Браилския трибагреник. Идеята за създаването му принадлежи на Иван Параскевов от Ямбол, а изработването и извезването му е извършено от неговата дъщеря Стиляна Параскевова. ГЕРОИ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
34.            ХАДЖИ ДИМИТЪР – Стоян войвода, Стефан Караджа, Георги Раковски – това савсе имена, които ще срещнете, когато четете за Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър. Излиза в Балкана на 18-годишна възраст, умира на 24 години, но със смелост и вяра в свободата, възпети от Ботев и редица негови съвременници. Байрктар на четата му е Стефан Караджа. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
35. КОНСТАНТИН МАРАНГО-ЗОВ – Взел е дейно участие в духовните борби против гръцкото духовенство. По време на подготовката на Априлското въстание в неговия дюкан се леят куршуми. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
36. ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ БАКЛАНОВ – Участва в Руско-турската война от 1877-1878 г. Бие се храбро при форсирането на река Дунав при Зимнич-Свищов. Проявява се при овладяването на Шипченския проход на 7 юли 1877 г. Командир на руския гарнизон след първото превземане на Ловеч на 5 юли 1877 г. Участва в освобождението на Сливен и Ямбол. След войната е щабен офицер в 1-ви Донски казашки полк. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
37. АНКА АЛЕКСАНДРОВА – По време на Априлското въстание 1876г. успява да изнесе оръжие за въстаниците извън града. Първата милосърдна сестра в лазарета за ранените и болни войници в Ямбол. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
38. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ - Поет, енциклопедист, революционер и журналист, но най-важното от всичко – той е национален герой с важна роля в Освобождението на България от османска власт. ГЕРОЙ НА ЯМБОЛ И БЪЛГАРИЯ!
А ако искате да научите повече защо те са герои на Ямбол и България, елате до Ямбол – членовете на читалище „Умение-2003“ ще ви разведат из улиците и ще ви разкажат за местните герои. Герои, които заслужават нашата почит всеки ден!
сряда, 29 януари 2020 г.

Дарения за семейства осигури читалище „Умение-2003“

Над 100 семейства с деца получават перилни препарати и материали за хигиена от ямболското читалище „Умение-2003“. Дарението е осигурено от „Фикосота“  чрез Национална мрежа за децата, на която читалището е член, както и със съдействието на сдружение „Верният настойник“ – Бургас.
През месец декември чрез читалище „Умение-2003“ и Национална мрежа за децата 105 малчугана от Ямбол получиха  безплатно сироп „Имуногрип“ - дарение от „Соффарма“. 
Подпомагането на семействата, насърчаването на отговорното родителство и стимулирането на детското и младежкото участие са част от основните дейности на читалище „Умение-2003“.
Децата, младите хора и техните родители са в основата и на кампаниите, които читалище „Умение-2003“ организира и през следващите месеци.
В момента читалището съдейства за активизирането на участието на младите хора в управлението на общините Болярово, Стралджа и Тунджа. Подобна кампания предстои и в Ямбол.
Паралелно с това от читалището организират инициативи в рамките на националната кампания „България дарява“ и на мащабната кампания за гражданското общество на организация „Равни БГ“ – „От нас зависи“.