петък, 11 юли 2008 г.

Кръгла маса за потребителския стандарт на българина

Темповете на нарастване доходите на ямболското население са изключително ниски
Ако  България е най бедната страна в ЕС, то Ямбол е един от най-бедните региони в страната . Тази тъжна констатация направи председателят на РС на КНСБ – Ямбол Вълкана Янкова, на проведената на 11 и 12.07 кръгла маса на тема „Доходи, цени, потребление и отговорността на държавата за издигане потребителския стандарт на българина” , организирана от НСПБ, РС на КНСБ Ямбол и Читалище „Умение”.

Общо средната работна заплата за Ямбол е 375лв, което е с 110лв. под средната работна заплата за страната. Няма отрасли, в които средното заплащане в Ямбол да е по-високо от средното за страната , което също е показател с какво темпо се увеличават доходите в Ямболския регион.