сряда, 31 октомври 2012 г.

Арт-ателие за Будителите

Тематично арт-ателие по повод Деня на народните будители се проведе в Доброволческата работилница за идеи и изкуство към читалище "Умение-2003". Инициативата е в рамките на проекта, финансиран от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”. В ателието младите хора представиха подбрани от тях откъси от произведения на Ботев, Вазов, братя Миладинови и др. По особено оригинален начин Галин Иванов и Горан Стефанов разказаха истории за живота на родения в ямболския край Стефан Караджа и за Добри Чинтулов, учителствал в първото училище в Ямбол - "Даскал Атанас Кожухаров".   

понеделник, 29 октомври 2012 г.

Готова е Доброволческата работилница за идеи и изкуство

 Готова е вече Доброволческата работилница за идеи и изкуство в читалище „Умение-2003”. Чрез доброволен труд младите хора освежиха и ремонтираха предоставеното им от сдружението помещение. Материалите бяха осигурени със средства по проект „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”, финансиран от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.

Тази дейност се превърна в занимателен уъркшоп за участниците в проекта, като им се даде възможност да украсят стените и прозорците в цветове по техен избор, да изработят с ръчен труд рекламно-информационни пана, където с рисунки с маслени бои или фотоси се представят различните дейности по проекта и инициативите на сдружението.
Сдружението предостави за „работилницата” столове, компютър, принтер, но самите работни маси също бяха изработени от участниците в проекта. В помещението беше отреден и специален кът за изработени от доброволците сувенири.
Предстои  подреждането и на „битов” кът за събраните чрез доброволен труд от различните клубове престилки от народни носии, пръстени чинии, чаши и др.

понеделник, 1 октомври 2012 г.

Обучение за доброволци организира читалище „Умение- 2003”

 Двудневно обучение за доброволци организира читалище “Умение-2003” по проект “Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. Инициативата на младите доброволчески екипи на читалището се финансира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.В обучението, което се проведе на 29 и 30 септември в хотелски комплекс „Ямболен”, се включиха 20 участника, сред които бивши и настоящи възпитаници на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и доброволци от клубните форми на читалище “Умение-2003”. Чрез ролеви игри, занимания на открито и задачи за работа в екип, лекторите Дияна Бончева и Пенка Илиева запознаха участниците със същността на доброволчеството, възможностите за развитие на младите хора чрез участие в доброволчески инициативи и Европейската доброволческа служба, политиката на европейските институции за младежта, методите за популяризиране на доброволчески инициативи и привличане на доброволци, изработка на електронен информационен бюлетин и др.
По време на екопоходите доброволците събраха природни материали, които ще използват при заниманията си в арт-ателиетата на “Доброволческата работилница за идеи и изкуство”. Преди това те ще пребоядисат и изрисуват самата работилница, така че да я превърнат в приятно място за свободното време на себе си и своите връстници. Ремонтът започва още тази седмица. 

Обучение за доброволци организира читалище „Умение- 2003”

Двудневно обучение за доброволци организира читалище “Умение-2003” по проект “Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. Инициативата на младите доброволчески екипи на читалището се финансира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.
В обучението, което се проведе на 29 и 30 септември в хотелски комплекс „Ямболен”, се включиха 20 участника, сред които бивши и настоящи възпитаници на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и доброволци от клубните форми на читалище “Умение-2003”. Чрез ролеви игри, занимания на открито и задачи за работа в екип, лекторите Дияна Бончева и Пенка Илиева запознаха участниците със същността на доброволчеството, възможностите за развитие на младите хора чрез участие в доброволчески инициативи и Европейската доброволческа служба, политиката на европейските институции за младежта, методите за популяризиране на доброволчески инициативи и привличане на доброволци, изработка на електронен информационен бюлетин и др.

По време на екопоходите доброволците събраха при-родни материали, които ще използват при заниманията си в арт-ателиетата на “Добровол-ческата работилница за идеи и изкуство”. Преди това те ще пребоядисат и изрисуват самата работилница, така че да я превърнат в приятно място за свободното време на себе си и своите връстници. Ремонтът започва още тази седмица.