понеделник, 30 септември 2013 г.

Семинар „В света на занаятите” организира читалище „Умение- 2003”

 Тридневен семинар „В света на занаятите” в Трявна проведе читалище “Умение-2003” с участниците в проект “Доброволческа работилница за идеи и изкуство-ІІ”. Инициативата на младите доброволчески екипи на читалището се финансира от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”.
20-те участника, сред които бивши и настоящи възпитаници на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и доброволци от клубните форми на читалище “Умение-2003”, посетиха Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа”. В дискусията с преподаватели и ученици, ямболските младежи се запознаха с обучението по художествена обработка на дърво, представиха резултатите от първата фаза на проекта „Доброволческа работилница за идеи и изкуство” и целите на новата си инициатива.
По време на обиколката на уличката на занаятите „Петко Рачов Славейков” имаха възможност пряко да се запознаят с местни дърворезбари и с условията за обучение на чирак и калфа. Майсторите не скриха от тях горчивините на професията си – уникалните им творби да висят с години на стелажите, без да си намерят подходящи купувачи. Но пък и обясниха, че в работилниците им често се случва като обикновени клиенти да влязат заможни хора с високи постове, като бившия американски посланик Джеймс Пардю, например, които се прекланят и ценят българското изкуство.
Весели случки от живота на местните занаятчии и дипломанти на „Тревненската школа” се разказваха и по време на работната вечеря с представители на Задругата на майсторите на националните художествени занаяти в Трявна. Разбира се, не мина и без традиционните български хора.    
За първия майсторски конкурс в България и изкусните творби на тревненските дърворезбари, за въведените от Славейков правила за обучение във взаимното школо, за първия български професор по химия Пенчо Райков, за местните съратници на Левски, за местния бит и култура, научиха младите доброволци при посещението си в Славейковото школо, Райковата къща, Даскаловата къща, музея на африското и азиатско изкуство и къщата-музей на Ангел Кънчев.
Чрез ролеви игри, лекции, занимания на открито и задачи за работа в екип, лекторите Андрей Беленозов и Костадин Иванов помогнаха на участниците да открият отговори на въпросите „Доброволчеството – безплатен труд или по-добра възможност за реализация? Как да повишим професионалните си умения чрез участие в доброволчески инициативи? История на резбарските школи у нас и основните видове резби. Охрана и безопасност на труда при художествена обработка на дърво.”.  Имаше и игри-уроци по даване на първа медицинска помощ на пострадал при неправилно боравене с длето, познания на дърветата в българската гора и др.
Работата на третия ден приключи с пленер в Тревненския Балкан и професионален конферанс, по време на който младите доброволци оцениха сами творбите на своите връстници. Преди отпътуването си участниците в обучението посетиха и мебелна фабрика „Вълчев”.
Обученията по дърворезба в Доброволческата работилница за идеи и изкуство продължават в Ямбол. Те ще бъдат водени от Костадин Иванов, възпитаник на Тревненската школа. Желание за участие в тях вече проявиха и нови младежи, приятели на доброволците, които се обучаваха в Трявна.   


   

четвъртък, 26 септември 2013 г.

И общински служители в Ямбол не знаят за какво разходват такса „Синя зона”

  Общинските служители в Ямбол, които събират от шофьорите такса за паркиране в нововъведената „Синя зона”, не знаят за какво кметската администрация харчи налога.
Данъкоплатците са наясно, че са задължени да плащат на общината за имотите си, за чистотата, за услуги... Но не са наясно как точно са определени ставките, по които ги облагат.
Учениците знаят, че за всеки от тях държавата привежда пари на училищата, но не им е известно каква е сумата и за какво трябва да се изразходва. Или поне не знаят как да получат информация за това. 

вторник, 10 септември 2013 г.

В Доброволческата работилница организираме обучения по дърводелство и дърворезба


„Доброволческата работилница, която създадохме в читалище „Умение-2003” ни позволи да се откъснем от средата в ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, да се запознаем с други наши връстници и хора, които ни помагат”. Това сподели 18-годишният Димитър Сиев пред журналисти и партньори на читалището по време на встъпителната пресконференция по проект „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”-ІІ. „В работилницата ми е хубаво – първо, защото си я създадохме ние, второ, защото научавам различни неща и трето, защото се срещам с нови приятели. Забавно е”, обясни и 15-годишната Неда Димитрова.
Митко и Неда са сред участниците в първата фаза на проекта „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”, които подготвиха и продължението на идеята. Новата младежка инициатива, която стартира на 2 септември 2013 г., се финансира отново от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по Националната програма за младежта 2011-2015, подпрограма „Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи”. Осъзнавайки, че доброволческият труд играе важна роля в професионалното ориентиране на младите хора  и след извършени проучвания за интересите на свои връстници, на които предстои напускане на ДДЛРГ „Юрий Гагарин”-Ямбол, доброволците решиха да разширят функцията на своята „работилница”  като организират в нея чрез методите на неформалното образование обучения за млади хора в риск по специфични професионални умения по дърводелство и дърворезба.
В края на месеца предстои тридневно обучение на доброволците в Трявна – родното място на първата българска школа по дърворезба, където са предвидени срещи с възпитаници и преподаватели от Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” и представители на Задругата на майсторите. В Ямбол ще бъдат организирани арт-ателиета по дърворезба и дърводелство, като освен в работилницата, участниците ще имат възможност да се обучават и в цехове на местни мебелни фирми.
„Една от целите ни е да популяризираме професионалните умения на доброволците сред хората от бизнеса и занаятите. Чрез участия в доброволческите инициативи се придобиват умения за работа в екип, организационен опит, комуникативност, лидерски качества – все компетенции, търсени от работодателите в автобиографиите. За съжаление, обаче, бизнесът в България все още не признава доброволчеството като професионален опит”, обясни ръководителката на проекта Дияна Бончева. Тя допълни, че от тази година Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” е създал възможност всеки участник в проект по Националната програма за младежта да получи електронен сертификат с уникален номер. В чужбина подобни документи дават преимущество при кандидатстване за работа или висше учебно заведение. В момента НЦЕМПИ води разговори те да бъдат приети и от нашите ВУЗ-ове.

Проектът предвижда също организиране на Събор на доброволчеството и занаятите, на дискусионни форуми и инициативи, които да обединят интересите на неправителствените организации, бизнеса и учебните заведения. А резултатите ще бъдат популяризирани чрез ежемесечен електронен бюлетин и информационни дипляни.
„Идеята ви наистина е много добра, защото в Ямбол има десетки мебелни фирми, но в нито една гимназия няма паралелка по дървообработване”, заяви Пенка Илиева, сътрудник на евродепутата Илияна Йотова.
Проектът предвижда до края на март 2014 г. да бъдат обучени 15 млади хора на възраст от 15 до 27 години, но всеки е добре дошъл в работилницата, обясни Дияна Бончева. Отпуснатото по Националната програма за младежта финансиране е 8375 лв.