сряда, 2 април 2014 г.

20 електронни сертификата от НЦЕМПИ за доброволци на “Умение-2003”

20 електронни сертификата бяха одобрени от Национален център “Европейски младежки програми и инициативи” по реализирания от НЧ “Умение-2003” проект “Добровол-ческа работилница за идеи и изкуство”. Сертификатите са с персонални номера от Министерството на младежта и спорта и отразяват придобитите знания и умения от всеки доброволец от участието му в нашата инициатива.
На заключителна пресконференция по проекта младите хора споделиха, че участието им в този проект беше ценно културно и социално преживяване за тях, тъй като им даде им възможност чрез прилагане на формите на неформалното образование да придобият нови знания, умения и опит в сферата на доброволчеството. В организираните обучения и арт-ателиета младите хора усвоиха умения за дърворезба и дърводелство, запознаха се с успешните методи за представяне пред работодатели. Чрез личните си срещи с представители на занаятчийските сдружения и с ученици и преподаватели от Тревненската школа бяха стимулирани да повишат образованието си чрез включване в обучения за чираци.

За младежите, на които предстои да напуснат ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и тепърва да се реализират на пазара на труда, това е от особено значение, тъй като вече са стимулирани за лична трудова реализация чрез занаятчийски дейности, а и ще прилагат придобитите умения в ежедневието. Един от участниците в проекта с ромски произход, започна да се обучава като чирак в дърводелска работилница в Ямбол. Друга възпитаничка на ДДЛРГ „Юрий Гагарин” не само повиши успеха си в гимназията, а и в момента се подготвя да кандидатства във ВУЗ интериорен дизайн.
За младите хора без родители посещението в Тревненската школа, Художествената галерия в Ямбол и в църковния храм „Св. Николай Чудотворец” беше незабравимо преживяване. Те не скриха, че за първи път имат възможността да влязат в изложбена зала и да се докоснат до изкуството, както и да разгледат отблизо църковния иконостас, да пипнат иконите. Трудно е да се опише блясъкът в очите им при всяка среща с изявени творци. 
Участието на младежи с различен социален и здравословен статус в планираните дейности стимулира развитието на чувството за толерантност и разбирателство сред младежта.
Участниците в проекта се научиха също да подготвят, издават и разпространяват електронен бюлетин, да изработват рекламно-информационни материали, да представят по оригинален начин своите идеи пред медиите и обществеността.
 Груповите занимания им дадоха възможност за общи дискусии и обмяна на идеи за решения по различни проблеми, с които се сблъскват младите хора. С изработените от тях уникални предмети ще се организират благотворителни акции и изложби-базари в помощ на деца, млади хора и възрастни с увреждания и в затруднено финансово положение.
Младежките лидери и представителите на неправителствените организации, които бяха включени в дискусионния форум с хепънинг на доброволчеството, натрупаха нови знания и опит при обмяната на идеи и добри практики за доброволна дейност.
Нови умения за работа с млади хора със специфични социални потребности придобиха и ръководителят по проекта, лекторите по различните теми.
Същото важи и за занаятчиите, които за първи път се сблъскваха с темата „доброволчество” не само на думи, а чрез пряко участие в реални дейности с доброволци.
Проектът по договор с НЦЕМПИ приключи, но заниманията в Доброволческата работилница за идеи и изкуство продължават. Младежите вече подготвят своя нов проект.