вторник, 7 януари 2014 г.

ОБУЧЕНИЯТА ПО ДЪРВОДЕЛСТВО И ДЪРВОРЕЗБА ПРОДЪЛЖАВАТ

Ателиетата се провеждат два пъти седмично в създадената от добро-волците „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. С помощта на фасилитатора Костадин Иванов – професионален дърворезбар от Тревненс-ката школа, младите хора овладяват умения по рисуване на стилизирани фигури, рисуване на тези фигури върху глина и дърво, да пирографират, резбоват и оцветяват дървото. Изработват плочки със зодии, дъски за хляб, дървени лъжици, нощни лампи и други сувенири, които пренесоха в домове-те си. Имаха и 2 изнесени занятия в дърводелски цех, където се запознаха с машините за обработка на дърво и имаха възможност на професионалния дърводелски тезгях да шлифоват и лакират изработени от тях предмети.