понеделник, 25 януари 2016 г.

На гости в студиото на "Радио 999" Ямбол и Сливен 95,95 FM

Младежи от клуб „Интерактивни медии” към читалище „Умение-2003” гостува в студиото на "Радио 999" Ямбол и Сливен 95,95 FM по повод Световния ден на медиите и Деня на българското радио – 25 януари. Как се прави радио в Ямбол, кои са предимствата на регионалната електронна медиа, какви са особеностите на новините по радиото, как се поддържа и популяризира Интернет-радио сайт и Facebook-радио страница бяха темите, по които младите хора дискутираха с директора на „Радио 999“ Галина Чорбаджийска. Покрай новините и джинглите, стана въпрос и за подбора на музиката и за защитата на авторските права. Стана дума и за моралното задължение на радиожурналиста да не се рови в личния живот на хората, включително и на обществените личности. Младежите, които се занимават основно с подготовката на филми, брошури, електронни вестници, презентации за социални мрежи и блоговете на читалището, имаха възможност да наблюдават пряко в студиото работата на радиоводещия, както и да изберат водеща новина за сайта на „Радио 999“ за обедната емисия. А накрая получиха и личен музикален поздрав в ефир от Галина Чорбаджийска.  

четвъртък, 14 януари 2016 г.

ФГУ ПОДКРЕПИ АПЕЛА КЪМ FATF ЗА РЕВИЗИЯ НА ПРЕПОРЪКА 8

Форум Гражданско Участие, част от който е и Читалище "Умение-2003",  се присъедини към апела на широка международна коалиция от неправителствени организации, които се стремят да противодействат на налагането на прекалени рестрикции за третия сектор.
Апелът е адресиран към Financial Action Task Force (FATF – Работна група за финансово действие), която е междуправителствен орган, създаден през 1989 г. Основата му дейност е да поставя стандарти и да насърчава ефективното изпълнение на правни, регулаторни и оперативни мерки с цел борба с „прането на пари”, финансирането на терористични дейности и т.н., като разработва и отправя Препоръки.
Коалицията от НПО се обръща към FATF с настояването да стартира процес за ревизия на своята Препоръка 8.
Препоръка 8 се базира на недоказаното предположение, че целият неправителствен сектор е особено уязвим към финансови злоупотреби, свързани с тероризма. Препоръката определя целия сектор като високорисков и това има определени негативни последствия за НПО, включително финансови рестрикции (напр. създаване на  специални механизми за контрол на паричните потоци към и от НПО, задължителни банкови гаранции и т.н.)
Съгласно текста на писмото на Коалицията от НПО, Препоръка 8, която към момента определя всички НПО като „особено уязвими” следва да бъде редактирана по следния начин: „В случай че някои НПО бъдат определени като „уязвими”, към тях ще бъде прилаган целенасочен подход. Държавите следва да прилагат мерки за намаляване на риска, само ако такъв риск бъде идентифициран и само към НПО, които са в риск.”
Подробна информация за членовете и дейността на международната коалиция, както и за апела към FATF, може да бъде намерена на сайта й.