вторник, 9 юли 2013 г.

Доброволческата работилница за идеи и изкуство разширява дейността си

Към краен срок за кандидатстване 27 май 2013 г., по Национална програма за младежта, подпрограма 3 "Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи", се финансира проект "Доброволческа работилница за идеи и изкуство"  на Сдружение "Читалище Умение 2003“, гр. Ямбол.
Проектът е с общ резултат от качествена оценка 82 т. (средноаритметична  - 41 т.), гласи официалното съобщение от Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" в официалния сайт на Националната програма за младежта http://www.mikc.bg.