неделя, 6 март 2011 г.

Награда за кукерите на "Умение" и от Бояново

Общински празник на кукерските игри "Бояново 2011" се организира тази година за първи път. Организаторите се надяват празника да стане традиционен. Той има за цел да покаже традициите и обичаите свързани със зимните и пролетните български празници на кукерските игри, и да съдейства за тяхното популяризиране и съхранение. Кукерски празник "Бояново 2011" имаше и конкурсен характер.


В кукерските игри участваха общо 4 групи. Младежка кукерска група – към читалище „Умение” – Ямбол, с ръководител Илиян Кисьов, кукерска група от село Гранитово с ръководител Христо Гечев, кукерска група от село Веселиново с ръководител Желязко Въртигоров и домакините, кукерската група от нашето село с ръководител Стоян Стоянов.

Всяка група имаше по 15 минути, за да изпълни своя обичай. Всеки посетител имаше възможността да вземе участие в оценяването на участниците, като пусне своето листче в поставената за целта урна. Кукерската група от Бояново не беше включена в оценяването.

Победители станаха групата от село Веселиново, на второ място - с. Гранитово, а третото място остана за кукерската група при читалище "Умение" гр. Ямбол.