петък, 15 май 2015 г.

Представители на НЧ "Умение-2003" взеха участие в конференцията "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации"

„Ако имаме дефицити в политическото представителство, трябва да потърсим причината за това в обществото, защото гражданите са тези, които се произнасят. Колкото по-силен е гласът на гражданите, толкова по-честно и отговорно ще бъде политическото представителство“. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на конференцията „Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации“, която се организира в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

По време на конференцията бяха представени данни от национално представително проучване на Институт „Отворено общество“ – София, посветено на състоянието на демокрацията и гражданското участие в България. „Липсата на смислена реформа в областта на върховенството на правото поражда сериозен риск пред качеството на демокрацията у нас“, каза директорът на Правна програма в „Отворено общество“ Иванка Иванова, която представи проучването. Според нея основното предизвикателство пред българската демокрация е не толкова в насърчаването на гражданското участие, колкото пред изграждането на механизми, които да гарантират отговорно управление. (Акценти от презентацията на Иванка Иванова може да намерите тук).

Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ – София, очерта два съществени дефицита пред българската демокрация: качеството на законодателството и пасивното гражданство. Около 80% от българските граждани не участват в никаква форма на обществения живот – не членуват в партии или сдружения, а две трети от гражданите смятат, че гласът им няма никакво значение и че от него не зависи нищо, подчерта Стойчев, позовавайки се на данни от изследването.

В центъра на дискусията на конференцията бяха формите и процедурите на гражданското участие в процеса на вземане на решения. Своят опит споделиха Капка Панайотова (Център за независим живот),Васил Гарнизов (Център за социални практики), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика). Стояна Георгиева (Фондация Инфоспейс) припомни как се е изкривила практиката на обществените съвети, а Теодора Гандова (НПО Линкс) говори за отворените данни като съвременен инструмент за гражданско участие.

„Информацията е кислородът на демокрацията. Без информация не можем да оказваме контрол върху качеството на демократичния процес“, заяви Диана Банчева от Програма достъп до информация. Тя каза, че по данни от 2010 г. около 45 % от българските граждани познават Закона за достъп до обществена информация. Диана Банчева, заедно с колегата си Стефан Ангелов, представиха новата Концепция за изменение на законодателството за достъп до обществена информация, върху която тяхната организация работи. Акцентът в следобедната сесия на конференцията беше гражданският мониторинг на публичните политики. Особен интерес предизвика презентацията на Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда, която говори за практиката на организацията й в наблюдението на изборния процес. Не по-малък интерес събра и един друг продукт – на Българския институт за правни инициативи, изготвен по проект в рамките на Програмата за подкрепа на НПО. Става дума за Платформата за гражданско наблюдение на парламентарните назначения, която беше представена от Теодор Славев (БИПИ).

Участие в конференцията взеха и представители на НПО от Централна и Източна Европа. Андрис Гобинс и Илже Думина от Латвия представиха Пътната карта за гражданско участие на европейско ниво (във връзка с прилагане на чл.11 (1) и 11 (2) на Договора за Европейски съюз). Сравнителен преглед на законодателната рамка за гражданско участие в процеса на вземане на решения в страни от ЕС направи Тина Дивяк (Center for Information Service, Cooperation and Development of NGOs , Словения).Презентацията на Сорин Ионита (Expert Forum, Румъния) беше посветена на гражданския мониторинг върху съдебната реформа, а Кристоф Рител от Sustainable Transportation Center, Полша, говори за гражданското участие при разширяването на фондовете за влаков транспорт в Регионалните Оперативни Програми 2014 – 2020 на ЕС.

         

* Текстът е на Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

Няма коментари:

Публикуване на коментар