петък, 1 април 2022 г.

 Днес 17.02 е Денят на спонтанните жестове на доброта! Какъв по-добър повод екипът на НЧ"Умение 2003" - гр. Ямбол, да изкаже сърдечна благодарност към дарителите! Благодарим на ЕСО-ЕАД гр. София за дарените ни 3 бр. лазерни принтери HP и 5бр. компютри,както и на господин Александър Марков от гр. София за дарените ни платове и прежди. Принтерите и компютрите ще бъдат използвани в компютърната зала, а преждите и платовете- за нуждите на клубовете към читалището.

С надежда за бъдещо сътрудничество и успешни нови проекти,за да предаваме доброто всеки ден!
Екипът на НЧ" Умение 2003"

Няма коментари:

Публикуване на коментар