четвъртък, 23 юли 2020 г.

Нов дом за читалище „Умение-2003“ в Ямбол


Читалище „Умение-2003“ – Ямбол ще се нанесе в нов дом, благодарение на екипа на кмета Валентин Ревански и общинските съветници от всички групи. С 30 гласа „за“ съветниците подкрепиха на днешното си заседание молбата на 154 членове на читалището, за дейността му да бъде предоставен безвъзмездно свободен имот в бившата детска градина в к-с „Златен рог“ 2.
До янури 2017 г. читалище „Умение-2003“ ползваше общински имот на ул. „Ал. Стамболийски“ 14, но бившият кмет прекрати еднолично договора с мотив, че сградата е включена в Програмата за продажба на общински имоти. Изпратените заявления от членовете на читалището за предоставянето на друг общински имот, не срещнаха подкрепа от страна на бившето общинско ръководство. 
В продължение на 3 години дейността на клубовете беше затруднена, тъй като те трябваше да работят в домовете на ръководителите на самите клубове.
Независимо от това НЧ „Умение-2003“ продължи да развива и обогатява своята дейност. Привлече нови членове, разви нови кръжочни и клубни форми. А наред с това разшири и своята дейност чрез Семеен център „Дворец на здравето“. Това не е лечебно заведение, а обобщаващо име на дейностите, които и читалището развива, но досега в недостатъчен обем, поради липсата на сграда. В екипа има музикален педагог, дърворезбар, педагог по приложни изкуства, кинезитерапевт, логопед, психолог, обучител по петанк, обучител по боче, които са обучени да работят с деца и младежи с хиперактивност, увреждания и други специални образователни потребности. Средства за дейността на „Двореца на здравето“ се набират чрез кампанията „България дарява“, целеви дарения предоставиха също „Сорт комерс“ и „ЕСО“ЕАД.    
В новия дом на читалището в к-с „Златен рог“ ще бъдат обособени още репетиционна за музикалните и танцови състави, библиотека и помещения за клубовете, в това число Доброволческа работиница за идеи и изкуство с ателиета по дърворезба, по изработка на сувенири, играчки и други, компютърна зала с Потребитески онлайн-център „Умение“.
Помещенията, които се предоставят с днешното решение на Общински съвет-Ямбол, не са използвани от години и се нуждаят от ремонт на тоалетни, на ел.инсталация, въобще цялостно обновяване. Но членовете на читалище „Умение-2003“ обединяват усилията си под мотото: „ОТ НАС ЗАВИСИ: НАШИЯ ОБЩ ДОМ“. Това е и посланието им по кампанията на гражданско обединение „Равни БГ“, в което НЧ „Умение-2003“ е учредител заедно с Български фонд на жените и още 28 организации от страната. А за материали, необходими за ремонта на новия дом на читалището по проекта „Адресиране на свиващото се пространство за гражданския сектор в България чрез гражданско обединение „Равни БГ“, финансиран от CIVITATES, вече са осигурени 3000 лв. НЧ „Умение-2003“ продължава да набира дарения, за да превърне новия си дом в един наистина прекрасен център на културата в к-с „Златен рог“ 2.   

Няма коментари:

Публикуване на коментар