сряда, 7 септември 2016 г.

Стартира национална кампания „Мълчанието не е злато“ за превенция и преодоляване на домашното насилие и насилието, основано на пола

„Мълчанието не е злато“ е проектна инициатива, която адресира всестранните проявления на домашното насилие чрез силата на информацията като средство за защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола. Противопоставяйки се на традиционните патриархални разбирания, онагледени от поговорката „Мълчанието е злато“, 7 организации от цялата страна (работещи в София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен, Свиленград) ще демонстрират как джендър стереотипите пречат на истинското приятелство и личностното развитие и как чрез малки стъпки, започвайки от споделянето на проблема, човек може да излезе от кръга на насилието и да живее пълноценен и достоен живот.
Кампанията е уникална, тъй като обединява млади професионалисти, използващи различни подходи, но вярващи в обща кауза. Те ще работят заедно за превенция и преодоляване на насилието, основано на пола на местно и национално ниво. Всички организации са успешно преминали Академията за женски права „FEMPOWER“, проведена от Български фонд за жените през април 2016 г.
Проектът „Мълчанието не е злато“ се финансира от Български фонд за жените. Обща стойност на проекта: 5000 лв.
Участници в Кампанията са:
Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив
Народно читалище „Делиорман 2014г“ – гр. Разград;
Център „Споделеност” - гр.Шумен;
Български хелзинкски комитет – гр. София;
Фондация „Подарете книга“ – гр. София;
Читалище „Умение 2003“ – гр. Ямбол
Спортен клуб „Изида-Свиленград“ – гр. Свиленград
Продължителност на проекта: 4 месеца (01.09.-31.12.2016 г.)
Дейности:
1.      Координационна среща на участниците в Кампанията в гр. Пловдив;
2.      Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската конвенция;
3.      Улична кампания с доброволци;
4.      „Дни на отворените врати“ по градове;
5.      Онлайн кампания в социалните мрежи;
6.      Изготвяне на общ „Призив за действие“ за ускоряване на процесите по ратифициране на Конвенция № 210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция);
7.      Съобщение до местните медии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар