понеделник, 14 март 2016 г.

Читалище „Умение-2003“ участва в Деня на НПО в столицата


Димитър Димитров от Читалище „Умение-2003“ – Ямбол взе участие в Деня на НПО в София. Форумът с надслов „Технологии за добри каузи“ се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“  с подкрепата на Майкрософт България и събра представители на 120 неправителствени организации и читалища от цялата страна.  Ежегодният Ден на НПО има за цел да представи пред гражданските организации как гражданските организации могат да повишат ефективността на своята работа чрез технологиите.  Тази година акцентът беше поставен на ключовите функционалности на Power point, както и на правилата за визуално оформление на презентация.
През последните години широкото приложение на презентационната програма се наложи в сектора като резултат от предизивикателството пред неправителствените организации да търсят подкрепата на различни заинтересовани страни, представяйки своите каузи. Въпреки това, според прочуване на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, 78,4% от неправителствените организации у нас имат нужда да обогатят познанията си за създаване на презентации чрез Power point. Допитването се проведе в рамкие на 10 – 17 февруари, а в него се включиха 74 неправителствени организации и читалища.

Благодарение на инициативата на ФРГИ и Майкрософт през изминалите години близо 800 представители на различни граждански организации от цялата страна са получили знания, изградили нови умения и са обсъдили възможностите, които технологиите предоставят за  повишаване на ефективността на работа на сектора. Дискутирани са различни теми от света на информационните технологии, в помощ на НПО сектора интернет базиране на данни т. нар. „облачни технологии“, социални мрежи, успешни онлайн кампании, интернет маркетинг за НПО, онлайн дарения и много други. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар