петък, 7 декември 2012 г.

„Дни на доброволчеството и усмивките” в Ямбол

„Дни на доброволчеството и усмивките” организираха участниците в Доброволческата работилница за идеи и изкуство към читалище „Умение-2003”. На 4, 5 и 6 декември, по повод Международния ден на доброволчеството, доброволци с шапки и сигнални жилетки с логата на Националната програма за младежта и послания за доброволчеството, разпространиха информационни дипляни в автобусите по два различни маршрута на Ямбол. Информационни дипляни бяха разпространени и по офиси и заведения в централната част на града.

Дипляните, отпечатани в тираж 1000 броя, са изработени от участниците в инициативата „Доброволческа работилница за идеи и изкуство”. Те популяризират целите и дейностите на проекта, финансиращата организация – Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” и Националната програма за младежта. 
Изтегли оттук

Изтегли оттук

Няма коментари:

Публикуване на коментар