четвъртък, 3 май 2012 г.

Потребителски онлайн център в Ямбол


Читалище „Умение-2003” започва реализацията на проект „Потребителски онлайн-център „Умение””. Проектът се осъществява благодарение на помощта на Фондация„Работилница за граждански инициативи” по програма „Общностно развитие и гражданско участие” с финансовата подкрепа на Тръст за гражанско общество в Централна и Източна Европа.   
Основна цел на инициативата е подобряване знанията и уменията на жителите на област Ямбол по отношение на защита на потребителските им права. 10 млади хора на възраст 18-45 години ще бъдат обучени в основните закони и практики по защита на потребителските им права, както и да създадат специализиран блог по защита правата на потребителите.
В Потребителски онлайн център Умение” ще се дават безплатни консултации на граждани по защита правата на потребителите, ще  се предоставя помощ по подготовка на жалби и молби до институциите и местната администрация, ще се предоставят информационни материали на потребителите, на представителите на структурите на гражданското общество, на населението не само в град Ямбол, а и в цяла България.
Младите хора ще провеждат занятия на терен като разучават и разрешават конкретни казуси по сигнали на граждани за нарушени потребителски права. По този начин те ще предадат своите знания на по-голям кръг хора.
Наред с това, гражданите ще получат чувство за реална защита, а търговците – чувство за постоянен контрол, като по този начин ще се повиши и тяхната отговорност към потребителите.
Няма коментари:

Публикуване на коментар