понеделник, 20 февруари 2012 г.

Създават общ форум на неправителствени организации


     Да се създаде общ форум на неправителствените организации, действащи на територията на област Ямбол. С тази инициатива приключи на 20 февруари кръглата маса, организирана от читалище „Умение-2003” по повод Световния ден на социалната справедливост. В дискусията участваха представители на Програма Достъп до информация, „Движение с екологична насоченост”, Ямболския Младежки информационно консултантски център, КТ „Подкрепа”, Гражданска инициатива „Справедливост”. Участие взеха също Пенка Илиева, координатор на евродепутата Илияна Йотова, представители на Общинския съвет на БСП и Областния съвет на ДПС в Ямбол, както и общинските съветници Николай Ганев и Калоян Калиманов.
Няма държава в света, в която гражданите да са 100 % доволни от предоставените услуги по здравеопазване, образование, социална сфера и т.н. Ако всички редовно плащаме данъците си, вероятно проблемите в обществената сфера няма да съществуват. Но въпросът опира до това как и за какво се изразходват тези данъци, убедени са представителите на неправителствените организации, отбелязаха Пенка Илиева и представителят на ГИ „Справедливост” Иван Панчев. Социалната справедливост е свързана преди всичко със зачитането на правата на гражданите. Проблемът е, че самите граждани не познават достатъчно своите права, сподели Мария Маджарова от КТ „Подкрепа”. В този смисъл неправителствените организации изтъкнаха приноса на Програма Достъп до информация за популяризиране на правата на гражданите по отношение на прозрачността в дейността на институциите. Благодарение на това бяха разкрити редица корупционни практики в община Ямбол, отбелязаха Димитър Димитров от „ДЕН” и Нели Стефанова от читалище „Умение-2003”. 
В края на срещата участниците се обединиха около идеята да се изготви Споразумение за сътрудничество между всички НПО на територията на област Ямбол с цел взаимопомощ и партньорство, както и да се създаде общ форум на неправителствения сектор като коректив на местната власт и държавните институции.    

Няма коментари:

Публикуване на коментар